Werken aan je effectiviteit

Effectiviteit

Je kunt je effectiviteit vergroten door aandacht te besteden aan de elementen van je emotionele intelligentie (EQ). Iedereen kent het begrip IQ. Emotionele intelligentie (EQ) is een relatief nieuw begrip.

Je EQ kun je continu blijven ontwikkelen. Iedere verbetering zal bijdragen aan een grotere effectiviteit van jezelf. Dit gaat niet altijd even gemakkelijk. Het kan betekenen dat je één of meer persoonlijke eigenschappen moet bijsturen. Afleren is daarbij moeilijker dan leren en je moet natuurlijk wel zelfinzicht hebben of je daarbij laten ondersteunen.

Sociale vaardigheden maken onderdeel uit van de EQ. Effectief communiceren is nodig om te beïnvloeden. T. Leary heeft een model (de Roos van Leary) ontworpen om inzicht te krijgen op het betrekkingsniveau. Hierbij gaat het om twee dimensies: de mate van invloed/dominantie/controle (dominant of volgend) en de mate van de persoonlijke of afstandelijke relatie (samenwerking of tegenwerken). Je kunt, door de vragenlijst in te vullen, zien hoe jij scoort met de Roos van Leary.

In de uitkomsten van de vragenlijst staat Boven-Onder voor Dominant-Volgend en Samen-Tegen voor Samenwerken-Tegenwerken.

roos van leary

 

Leary onderscheidt twee soorten interacties in zijn model: symmetrische en complementaire interacties. Gedrag wordt beantwoord met gelijksoortig gedrag (symmetrisch) of met tegenoverliggend gedrag (complementair). De complementaire interacties vinden uitsluitend verticaal plaats in het schema aan weerszijden van de verticale as en kan van Boven naar Onder of van Onder naar Boven gericht zijn.

Scoor je “Boven” hoger dan “Onder” dan ben je waarschijnlijk meer dominant en gericht op invloed en controle. Scoor je op “Onder” hoger ben je waarschijnlijk meer volgend en afhankelijk.
Is je “Samen” score hoger dan “Tegen” dan ben je waarschijnlijk meer gericht op samenwerking. Is de “Tegen”-score hoger dan ben je waarschijnlijk meer solitair ingesteld.

Er is geen absoluut “fout of goed” in deze uitkomsten. Het gaat meer om kwaliteiten en valkuilen. Waar het om gaat is dat je effectief bent en bij voorkeur zonder de ander te beschadigen. Als je meer toelichting wilt op de uitkomst kun je contact opnemen met Mirror4u.

Om je op weg te helpen naar persoonlijke verbetering kun je gebruik maken van de vragenlijst “Roos van Leary” en het “EQ scoreformulier” (zie onder) plus de “tabel gedragscomponenten” (zie onder). Met deze instrumenten kan je ontdekkingsreis naar jezelf beginnen.

EQ Scoreformulier

Je ziet hieronder een model voor de score van elementen van emotionele intelligentie. Hiermee kun je op basis van je eigen indruk jezelf scoren om vervolgens te bepalen waar je aan moet werken. Natuurlijk is dit subjectief en vereist dus ook heel veel eerlijkheid van jezelf. Wil je het objectiveren dan kun je meerdere modellen uitzetten in je directe omgeving (werk en privé). Je zult zien dat dit verrassende uitkomsten op kan leveren en motivatie kan geven om aan jezelf te werken. Je kan het model downloaden in Excel formaat door hier te klikken.

Zo is dit eenvoudige model een eerste stap naar je eigen ontdekkingsreis. Nadat je uitkomsten hebt, kun je m.b.v. het model (zie Gedragscomponenten) in de tweede tabel kijken welke eigenschappen je moet hebben om goed te scoren bij de elementen.

figuur 1 – het spinnenwebmodel

Gedragscomponenten

Hoe kom je over bij anderen, wat nemen anderen van jou waar? Gebruik de knoppen in het onderstaande overzicht. Vervolgens zie je dan een aantal eigenschappen verschijnen waarover je dan moet beschikken. Aan deze eigenschappen kun je gaan werken om ze te verbeteren. Je ziet ook letters (V, O, I, S) en kleuren verschijnen. Deze letters en kleuren corresponderen met de “logische niveaus” (zie onder of zie lichaam en geest) en geven een indicatie met welk niveau de eigenschap sterk is verbonden.


De logische niveaus:
V = Vaardigheden
O = Overtuigingen
I = Identiteit
S = Spiritualiteit

Mensen die...


I - merken hun emoties en kunnen ze plaatsen
I - zien relatie tussen gevoel en handelen
I - kennen eigen normen en waarden
I - kennen hun sterke en zwakke punten
I - stellen zich lerend op
I - beschikken over zelfvertrouwen
I - kunnen relativeren

I - zijn in staat verstorende emoties te beheersen
V - kunnen onder druk effectief handelen
O - voelen zich verantwoordelijk

I - handelen ethisch en zijn onberispelijk
I - houden zich aan afspraken
O - zijn er niet op uit om een ander te beschadigen

I - staan open voor indrukken
V - zijn creatief in het zoeken naar oplossingen
O - grijpen iedere mogelijkheid aan om te verbeteren
I - bekijken gebeurtenissen vanuit het ontwikkelperspectief
O - beschouwen verandering als onderdeel van het leven

I - zijn resultaatgericht
V - hebben heldere doelen
S/I - handelen vanuit bezieling

O - zijn begaan met de doelen van de groep
V/O - zoeken naar win-win opties
O - zijn bereid om zich aan te passen aan de groep

V - zijn begaafd in het luisteren
V - zijn alert op non-verbale communicatie
I - tonen begrip en hebben inlevingsvermogen
S/I - tonen mededogen

V/O - zien talenten van anderen
V - geven effectieve feedback
V - stimuleren en motiveren
V - kunnen instrumenten voor ontwikkeling aanreiken

O - accepteren onderlinge verschillen tussen mensen
V - weten schakels tot sterke ketting te smeden
O - zien verschillen als een kans

S - handelen vanuit “Why”, missie en visie
V - stimuleren en motiveren
V - weten de juiste sfeer te creëren
O - geven het goede voorbeeld
O - kennen het belang van goede motivatoren

V - gaan effectief om met meningsverschillen
V - zijn in staat verschillende belangen te onderkennen
V - voelen potentiële conflicten aan
V - zoeken naar win-win oplossingen
V - maken verborgen weerstand bespreekbaar