Producten, diensten en uitgangspunten

Advies over

 • Veranderen
 • Personeelsbeleid
 • HRM
 • Cultuurverandering
 • Verzuimbestrijding
 • Zelfsturing
 • Werkbeleving
 • Reorganisatie

Training ten behoeve van

 • (Cultuur) Verandering
 • HRM
 • Zelfsturing
 • Stresspreventie
 • Effectief Gedrag
 • Communicatie
 • Omgaan met Weerstanden
 • Emotionele Intelligentie
 • Spiritueel Leiderschap
 • Reorganisatie

Coaching bij

 • Managementontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Veranderoperaties
 • Competentieontwikkeling

Uitgangspunten

 • Op basis van de persoonlijke- en/of bedrijfssituatie zal een maatwerk aanpak worden opgesteld.
 • Er zal veel gebruik worden gemaakt van ‘action learning’. De eigen situatie dient steeds als basis waardoor het resultaat direct bruikbaar is.
 • Bij deze aanpak worden prestatie-indicatoren opgesteld. De opdrachtgever kan hiermee de geleverde kwaliteit toetsen.
 • Met behulp van Internet zullen de contactmogelijkheden vergroot worden. Hiermee is ook een goede nazorg gegarandeerd.

Neem hier contact op voor meer informatie over de diensten van Mirror4u.