Over Mirror4u

Verantwoordelijk voor de diensten van Mirror4u is een verandermanager met een zeer ruime ervaring in verschillende organisaties die zich kenmerkten door grote veranderingen. De factor mens staat centraal.

Deze ervaring is ontstaan tijdens zijn langdurige managementloopbaan waarbij continu gewerkt is in organisaties die grote veranderingen hebben ondergaan. 36 jaar daarvan was hij als leidinggevende/directielid zelf verantwoordelijk voor de veranderingsstrategie en de uitvoering van de verandering. M4U is gericht op het motiveren en begeleiden van groepen en individuen. Met name gedrags- en cultuurverandering behoort tot de specialisatie. M4U heeft ervaring met BPR, zelfsturende teams, integrale kwaliteitszorg, fusie en verzelfstandiging. Als ervaringsdeskundige is de betekenis van de relatie lichaam-geest ontdekt en de rol die bijvoorbeeld waardegedreven management en NLP kan spelen. Hij was tevens docent in diverse managementvakken en doceerde nationaal en internationaal aan masteropleidingen en post-HBO en is nog steeds actief als bestuurder.

Mirror4u is en wordt vaak ingeschakeld bij diverse veranderoperaties. Dit betreft veranderingen op organisatie-, team- en individueel niveau. Waardegedreven handelen staat hierbij centraal.

Coaching on the job en Training on the job hebben bewezen hierbij krachtige instrumenten te zijn. Coaching wordt tevens ondersteund door e-coaching.

Op deze website zijn de kernthema’s en bedrijfsuitgangspunten te vinden.