De Veranderaanpak van Mirror4u

Mensen kunnen alleen zichzelf veranderen. Als verandermanager kan ik dit proces alleen ondersteunen. Verandering volhouden is minstens zo moeilijk als besluiten om te veranderen. In organisaties gaat het vaak om veranderen van groepen mensen. Collectieve interventies zijn daarbij noodzakelijk, maar interventies op individueel niveau zullen nog het meeste effect hebben. Hieronder een “helicoptervlucht” over het veranderlandschap:

1. De basics
2. De benadering van Mirror4u
3. De rol van lichaam en geest
4. Werken aan je eigen effectiviteit